امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۳

وظایف ماماهای خانواده

وظایف ماماهای خانواده
دوشنبه | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ - ۱۱:۱۹ |
کد خبر : ۴۰ |
تبلیغات

 • تهيه پاپ اسمير (مامايي)
 • گذاردن آي يو دي (مامايي)
 • معاينه پستان (مامايي)
 • معاينه زنان در مورد بيماري هاي مرتبط (مامايي)
 • كنترل حاملگي و معاينات روتين بارداري (مامايي)
 • ارجاع موارد غير طبيعي و مشكل دار به پزشک
 • درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي (مامايي)
 • ارجاع به پزشك مركزبرای نخستين ويزيت و پيگيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك و متخصص زنان در صورت نياز
 • تجويز قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن بين زنان (مامايي)
 • ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به واحد مربوط
 • شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر (مامايي)
 • ارجاع و پيگيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه (مامايي)
 • انجام زايمان و اقدامات جانبي قبل و بعد از زايمان براي بيمار (درصورت وجود تسهيلات زايماني) (مامايي)
 • تزريق ويتامين K به نوزادان و واكسيناسيون اول (مامايي و پرستاري)
 • كمك به شيردهي و آموزش شيردهي بعد از زايمان (مامايي) فعاليت های فني غير پزشكي (دارويار، پرستار يا ماما)
 • انجام مراقبتهای گروه های هدف بر اساس دستور العملهای وزارت بهداشت و بر اساس بسته های مراقبتی برنامه پزشک خانواده
 • تكميل و تنظيم فرم درخواست دارو و مواد مصرفي از داروخانه (داروياري)
 • قفسه چيني لوازم مصرفي، كنترل تاريخ انقضاء (داروياري)
 • تزريقات و پانسمان، وصل سرم، بخيه زدن، کشيدن بخيه، سونداژ ادراری و معدی، آتل گذاری، درآوردن جسم خارجی از گوش، شستشوي گوش و…. (پرستاري)
 • استريل كردن وسايل و ابزار (پرستاري)
 • محاسبه و اعلام هزينه اقدامات درماني بيمار برای گرفتن قبض از صندوق
 • مشاركت در احياء و اقدامات اورژانسي (پرستاري)
 • نظارت بر بيمار تحت نظر در زمان سرم تراپي و.. از نظر كنترل علائم حياتي و اجراي دستورات پزشك. (پرستاري)
 • همكاري در انتقال و جابجايي بيمار در داخل مركز و يا برای اعزام به خارج از مركز (پرستاري)
 • برقراری ارتباط تلفني با اورژانس 115 ،110 و ديگر هماهنگيهاي تلفنی
 • مطالب تکمیلی

   8

  3 copy copy

  1 copy copy

  2 copy copy

  1