گزارش تصویری فعالیتهای پزشکان خانواده
10
مهر

گزارش تصویری فعالیتهای پزشکان

فراخوان ارسال عکس، ویدئو پیرامون فعالیتهای پزشکان خانواده

همکاران عزیز می توانند از فعالیتهای اموزشی بهداشتی و درمانی خود در منطقه فعالیتشان عکس و فیلم تهیه کرده و جهت انتشار دربخش گزارش تصویری فعالیتهای پزشکان خانواده در سایت پزشکان خانواده ایران به ایدی پشتیبان ارسال نمایند قابل ذکر است که این بخش به منظور نشان دادن گوشه ای از زحمات و مشکلات پزشکان خانواده جای جای کشور عزیزمان و نقش تعیین کننده انها در ارتقاء سلامت مردم منطقه با ارایه مراقبتهای مستمر و ارتباط همدلانه ،حرفه ای و تاثیر گذار با مردم منطقه تحت پوششان می باشد .