مناسبتها
10
مهر

اخبار مناسبتها

فروردین

فروردین

روز جهانی آب 2

روز جهانی مبارزه با سل 4

روز سلامتی - روز جهانی بهداشت 18

هفته بهداشت مدارس 18 الی 24

روز دندانپزشکی 23

روز جهانی هموفیلی 28

روز آزمایشگاه 30

اردیبهشت

هفته سلامت 1-7

روز زمین پاک 2

هفته ایمنی راه ها 2-8

روز جهانی پیشگیری از مالاریا 5

هفته جهانی واکسیناسیون 6 - 11

روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی 8

روز جهانی کار و کارگر 11

روز جهانی آسم و آلرژی

روز جهانی ماما 15

روز جهانی جوان 18

روز جهانی تالاسمی 18

روز جهانی خانواده 27

روز ارتباطات و روایط عمومی 27

روز جهانی فشار خون بالا 27

خرداد

روز جهانی تیروئید 4

هفته جهانی تیروئید 3 - 10

هفته ملی بدون دخانیات 4 - 10

روز جهانی بدون دخانیات 10

هفته جهانی سلامت مردان 24 - 31

تیر

وز جهانی مبارزه با مواد مخدر 5

هفته مبارزه با مواد مخدر 5-12

روز مشاوره و آزمایش HIV 7

روز مبارزه با سلاح های میکروبی 8

روز جهانی نوجوان 11

روز جهانی بیماری های مشترک دام و انسان 13

هفته زئو نوز 13-18

روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده 20

روز نابینایان 28

روز عقب ماندگی ذهنی 30

روز معلولین جسمی و حرکتی 31

مرداد

روز جهانی هپاتیت 6

هفته حمایت از بیماران هموفیلی 1 - 7

روز جهانی تغذیه با شیر مادر 10

هفته جهانی شیر مادر 13 - 19

هفته ارتقائ سلامت جوانان 21-28

شهریور

روز پزشک 1

روز کارمند 4

روز داروساز 5

روز بهورز 12

روز جهانی آلزایمر 30

مهر
مهر

روز جهانی هاری 6

روز جهانی قلب 7

روز جهانی سالمندان 9

هفته جهانی سالمندان 9-16

روز دامپزشکی 14

روز جهانی کودک 16

هفته جهانی کودک 17 - 24

روز جهانی تخم مرغ 17

روز جهانی سلامت روان 18

روز جهانی کاهش بلایای طبیعی 20

روز جهانی مبارزه با سل 23

هفته ملی سلامت روان 23 - 30

روز جهانی غذا 24

روز ورزش و تربیت بدنی 26

روز ملی سلامت زنان 28

روز جهانی پوکی استخوان 28

هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا) هفته پایانی مهرماه

آبان

هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت 1 - 7

هفته ارتقای سلامت نوجوانان و مدارس

روز بهداشتیار مدارس 15

روز ملی خانواده و تکریم بازنشستگان 20

روز جهانی دیابت 23

روز ازدواج و خانواده 28

هفته حمایت از بیماران کلیوی 23 - 30

آذر

یادواره قربانیان حوادث ترافیکی 1

هفته اطلاع رسانی ایدز 4 - 10

روز جهانی مبارزه با ایدز 10

روز جامعه ایمن (سوانح و حوادث) 10

هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح 10-16

روز جهانی معلولین 12

روز جهانی داوطلب 14

روز حمایت از بیماران کلیوی 23

روز پژوهش 25

دی

روز ایمنی در برابر زلزله 5

روز مددکار 6

روز هوای پاک 29

بهمن

روز جهانی کمک به جذامیان

هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری 14 - 28

روز جهانی مبارزه با سرطان 15

هفته ملی مبارزه با سرطان 8 - 15

اسفند

هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما) 1 - 7

روز ملی بهداشت محیط 11

روز جهانی کلیه 17

روز جهانی زنان 17

اخبار مناسبتها