سوال همکاران پاسخ مسئولین
03
آبان

سخن همکاران-پاسخ مسئولان

با سلام و احترام

  • به استحضار می رسانم اینجانب دکتر رضا صیدی به شماره نظام پزشکی ۱۵۵۹۶۰ به عنوان پزشک مشمول قانون خدمت پزشکان و در قالب پزشک خانواده در مرکز بهداشتی و درمانی نوده خاندوز از توابع شهرستان آزادشهر مشغول به خدمت می باشم.
  • قبل از عقد قرارداد با اینجانب مسئول گسترش شبکه شهرستان آزادشهر و مسئول امور مالی شبکه مذکور میزان حقوق اینجانب و آقای دکتر رضا نوروزیان ریکنده را به عنوان پزشکان مشمول خدمت پزشکان و در قاب پزشک خانواده در مرکز دوپزشکه نوده خاندوز، هرکدام به میزان شصت و یک میلیون ریال ذکر کردند؛ و لذا اینجانبان با شرایط مذکور از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ مشغول به فعالیت شدیم.

    در ادامه ایشان به بهانه قانون شبکه بهداشت استان گلستان مبنی بر عدم عقد قرار داد با پزشکان مشمول خدمت پزشکان در ماه اول فعالیت در قالب پزشک خانواده، از پرداخت کارانه اینجانبان امتناع کردند و همچنین علی رغم تقاضای اینجانبان مبنی بر ارائه قرارداد، با تحریف قانون از ارائه قرارداد به اینجانبان امتناع ورزیدند. در نهایت ایشان با مبهم نگه داشتن واقعیت به مدت قریب به ۷۵ روز پس از شروع فعالیت اینجانبان، برای هرکدام صرفا مبلغ هجده میلیون و ششصد و شست و پنج هزار ریال به عنوان مبلغ علی الحساب کارانه شهریور ماه را واریز کردند. همچنین لازم به ذکر است که تقاضای اینجانب در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ مبنی بر فعالیت در قالب پزشک خانواده را که مورد موافقت ریاست شبکه آزادشهر واقع شده بود، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ به مسئولین استان ارسال کرده اند. لذا خواهشمندم در جهت اعاده حقوق از دست رفته اینجانب و خسارات مالی ناشی از آن، اقدامات لازم را مبذول فرمائید.